Zpravodaj

Obecní zpravodaj Vltavan vychází 4x ročně.

K dispozici je vždy v prodejnách potravin v naší obci za cenu 20,- Kč.

Zpětně je možno zhlédnout jednotlivá vydání níže ve formátech PDF.  Některá čísla chybí z důvodu velikosti souboru (bude pořešeno).